Specjalizacje

Prawo karne

Obrona oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym jak i postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach karnoskarbowych.
Występowanie w charakterze obrońców oskarżonych oraz w charakterze pełnomocników innych stron postępowania karnego zarówno w postępowaniu przygotowawczym, prowadzonym przez policję i prokuraturę, jak i sprawach sądowych we wszystkich instancjach. Możliwość także obrony w postępowaniach dyscyplinarnych.


Postępowania karne skarbowe

Adwokat Kamil Jagodziński od wielu lat reprezentuje indywidualnych podatników oraz przedsiębiorców w sprawach karnych skarbowych. Kancelaria oferuje pomoc prawną osobom, którym postawiono zarzuty naruszania norm prawa podatkowego, kwalifikowanych jako wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe. Adwokat reprezentował klientów w skomplikowanych postępowaniach prowadzonych przed organami skarbowymi oraz sądami karnymi, w szczególności dotyczących naruszeń procedury podatkowej, bezpodstawnego zwrotu podatku, nieprawidłowości w składanej informacji podsumowującej czy oszustw podatkowych.


Sprawy rodzinne

Posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego, oferuję pomoc w prowadzeniu spraw rozwodowych i o separację, o podział majątku, a także w sprawach alimentacyjnych, czy też dotyczących bezpośrednio dzieci i ich opieki (również w przypadku, gdy jeden z rodziców przebywa poza granicami Polski), zapewniając dyskrecję i komfort klienta, mając na względzie i rozumiejąc specyfikę postępowań w tej dziedzinie.


Powództwa cywilne

Praktyka adwokacka skupia się na rozstrzyganiu skomplikowanych problemów prawa cywilnego. Adwokat Kamil Jagodziński w trakcie niemal 30 letniego stażu prowadził szereg spraw z zakresu prawa rzeczowego, w szczególności nabycia i ochrony prawa własności, posiadania rzeczy, zasiedzenia nieruchomości, ustanowienia służebności. Adwokat dzieli się swoją praktyką w rozwiązywaniu spraw z zakresu umów najmu, leasingu, pożyczki, kredytu, rent, dożywocia i innych. Wśród specjalizacji jest również dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz opiniowanie projektów wszelkich umów.


Prawo spadkowe

Sprawo o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i znoszenie współwłasności, dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku, podważanie treści testamentu, rozliczanie darowizn czy podział majątku spadkowego należą do najważniejszych specjalizacji adwokata Kamila Jagodzińskiego. Wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie pozwala zagwarantować kompetentną poradę w danej sytuacji oraz właściwą reprezentację w postępowaniu sądowym.


Wsparcie przedsiębiorców

Doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarówno tej jednoosobowej jak i wszelkiego rodzaju spółek. Adwokat Kamil Jagodziński świadczy pomoc prawną wspólnikom spółek cywilnych, jawnych, komandytowych. Doradza również w procesie tworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółek akcyjnych.