Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka adwokata Kamila Jagodzińskiego mieści się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 5.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Kamil Jagodziński
85 – 131 Bydgoszcz, Nowy Rynek 5

Gwarancja zachowania tajemnicy adwokackiej jest dla adwokata Kamila Jagodzińskiego najwyższym priorytetem.
Tajemnica ta obejmuje wszystko, o czym adwokat dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej lub prowadzeniem sprawy. Zachowanie pełnej poufności jest najwyższym obowiązkiem adwokata, pod groźbą odpowiedzialności dyscyplinarnej.